สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขต EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ทั้งบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว และผู้ประกอบการที่มีสินค้าหรือบริการที่มีเทคโนโลยี ซึ่งต้องการขยายตลาดหรือต่อยอดธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้สินค้าและบริการมีความยั่งยืน ภายในระยะเวลาของโครงการ (วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563) สมัครเข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation) ผู้ประกอบการเทคโนโลยีในสาขาที่สนับสนุนนวัตกรรมใน EECi” รับสมัครเพียง 30 รายเท่านั้น สมัครออนไลน์ที่ https://www.surveycan.com/survey227869 ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2563 พร้อมรับโอกาสบ่มเพาะเพื่อกู้สถานการณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส อบรมทำความรู้จักกับ NewNormal อย่างเจาะลึก เปิดโลกการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบ one-on-one สอบถามเพิ่มเติม โทร. 095-269-5397 (สกุลพัชร์)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป