ทีมวิศวกร งานสนับสนุนเทคนิค (TSS)  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ได้จัดทำ 3D Outdoor Portable Upper Body Shields for ARI Clinic (3D Opubs (for ARI Clinic))  หรือ กล่องป้องกันด้านหน้าครึ่งบนร่างกายแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับคลินิกตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจฉับพลัน เพื่อเป็นตัวเสริมป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเสริมความมั่นใจ เมื่อ PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) เริ่มขาดแคลน ซึ่งกล่อง 3D Opubs  สามารถลดการ expode ต่อแพทย์ในขณะที่ปฏิบัติงาน สามารถ sterile ได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ได้เงินสนับสนุนจากการรวบรวมเงินของพนักงานศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) และเพื่อนๆ โดยทีมวิศวกร ได้ปรับปรุงความแข็งแรงของโครงสร้างกล่องให้ต่างจากเดิมที่ใช้งานทั่วไป   โดยทีมวิศวกร ได้ออกแบบแต่ละด้านของแผ่นอะคริลิคให้เชื่อมต่อกันแบบจิ๊กซอร์ รวมถึงการเสริมอะคริลิคฉาก ยึดติดตามรอยต่อของแผ่น นอกเหนือไปจากการเพิ่มความหนาของแผ่นอะคริลิค ให้กับกล่อง 3D Opubs เพื่อเสริมความแข็งแรงทนต่อการกระแทกหรือแตกหัก รวมถึงการออกแบบแผ่นปิดช่องสอดมือให้ง่ายต่อการใช้งานและไม่เป็นอันตรายขณะใช้งานกล่อง 3D Opubs พัฒนาโดย NCTC

ซึ่งได้จัดทำขึ้นทั้งหมด 31 กล่อง ที่ได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ แล้ว ได้แก่
1. โรงพยาบาลบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
2. โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
3. โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
4. โรงพยาบาลบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
5. โรงพยาบาลสังฆราช จ.พระนครศรีอยุธยา
6. โรงพยาบาลผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
7. โรงพยาบาลภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
8. โรงพยาบาลชลประทาน จ. นนทบุรี
9. โรงพยาบาลโคกสำโรง จ. ลพบุรี
10. โรงพยาบาลหนองแค จ. สระบุรี
11 .โรงพยาบาลวิหารแดง จ สระบุรี
12. โรงพยาบาลน่าน จ. น่าน

ส่งมอบของให้โรงพยาบาลต่างๆภาพการนำไปใช้งานที่จุดตรวจผู้ป่วย


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป