สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอาง (CosmeNovation) ภายใต้ โครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2563 (CIB 2020*) เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการไทยที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสารสกัด หรือสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โดยเน้นสารที่มีคุณสมบัติด้านการชะลอวัย (Anti-aging) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Cosmetic 360 ณ ประเทศฝรั่งเศส

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมการเสริมทักษะเตรียมความพร้อม (Masterclass) จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ครั้งและได้รับการช่วยเหลือด้านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดยนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบถึง 400,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายจะได้นำสินค้าไปออกแสดงในงาน Cosmetic 360 ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมูลค่าถึง 80,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ

· เป็นนิติบุคคลไทย

· เป็นผู้ผลิต และ/หรือ พัฒนาสารสกัด หรือสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ

· มีความพร้อมในการสมทบค่าใช้จ่าย ค่าทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย 100,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมและจัดแสดงผลงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส 50,000 บาท ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลการคัดเลือกในรอบแรก 20 ทีม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

การแข่งขัน pitching เพื่อคัดเลือก 8 ทีมที่เข้าร่วมโครงการ (First round pitching) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

การแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ 3 อันดับ (Final round pitching) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย

โทร 02 650 9613-4 ต่อ 150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป