For English-version news, please visit : NSTDA celebrates National Children’s Day with fun activities

ทำเนียบรัฐบาล : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563” ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ซึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมจัดงานวันเด็กฯ ภายใต้หัวข้อ "KidLab with KidBright" เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรกับเด็กและเยาวชนไทย ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวคิดไบร์ท (KidBright) อุปกรณ์เสริมสำหรับการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ เพิ่มความสนุกสนาน กระตุ้น และส่งเสริมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ทำให้เกิดคิดสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีด้วยตนเองได้ในอนาคต

ในการนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ดร.กัลยา อุดมวิฑิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ผู้บริหาร และนักวิจัย ให้การต้อนรับ ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  

กิจกรรมที่ สวทช. นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความรู้และสอดแทรกความสนุกสนานให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมงานทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ Mueye RoboKid หรือ กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยาย 100 เท่าที่สามารถปรับโฟกัสได้สะดวกผ่านการควบคุมด้วยบอร์ดคิดไบร์ท และรับคำสั่งการเลื่อนตำแหน่งและระดับความสว่างของแหล่งกำเนิดผ่านบอร์ดคิดไบร์ทได้อย่างสะดวก Mueye RoboKid สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมมิวอาย (ที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ windows และ mac OS) ในการบันทึกภาพ วิดีโอ ควบคุมการปรับโฟกัส การเลื่อนและค้นหาตำแหน่งวัตถุอัตโนมัติ รวมไปถึงฟังก์ชันการเก็บภาพรายละเอียดสูงเป็นมุมกว้าง ส่งข้อมูลภาพผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้ทันที มิวอายกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถพกพาและทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของไทย ตัวเลนส์มีความทนทานต่อเชื้อรา ในรุ่นโรโบคิดนี้มีกำลังขยายสูงสุด 100 เท่า สนุกและตอบโจทย์การเรียนรู้ในทุกวัย รวมถึงสามารถสร้างฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปในอนาคตได้

  

อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ “ChemKid หรือเครื่องอ่านสีอัตโนมัติที่ควบคุมผ่านบอร์ดคิดไบร์ท” ซึ่งสามารถบอกคุณภาพของน้ำจากสีที่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากสารตรวจวัด (Indicator Test Kit) กับสารเคมีที่ปนในน้ำ เช่น แอมโมเนีย หรือ คลอรีน โดยสามารถอ่านค่าสีได้แบบเรียลไทม์ เครื่อง ChemKid ช่วยให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าความเข้มข้นของสารเคมีผ่านบอร์ดคิดไบร์ท และ ChemKid Plugin ใน Kidbright IDE นอกจากนี้ยังแสดงผลผ่านหน้าจอของบอร์ดคิดไบร์ท และรองรับการใช้งานจากแหล่งจ่ายไฟ USB หรือ Power Bank อีกด้วย

  

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สนุกสนาน “Racing Car by KidBright หรือ แข่งรถเดินเส้นที่ควบคุมผ่านบอร์ดคิดไบร์ท” รถเดินเส้นจะทำงานตามคำสั่งจากบอร์ดคิดไบร์ท โดยการเขียนโปรแกรมมิ่งแบบง่าย ๆ กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะ Coding ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถพัฒนาสิ่งต่าง ๆ และต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์ โดยแต่ละขั้นตอนในการเขียนโค้ดเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ รถเดินเส้นเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสอนเด็ก ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพทางด้านสะเต็ม ในการควบคุมรถเดินเส้นนี้ต้องให้ความสำคัญกับความเร็ว ความปลอดภัย สมรรถนะ และแรงเหวี่ยงของรถยนต์ การเขียน Coding รถเดินเส้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังทักษะ การแยกกระบวนการคิดและวางแผน เพื่อพัฒนาเด็กไทยสำหรับศตวรรษที่ 21 ต่อไป

  

อีกผลงานหนึ่งที่นำมาแสดง คือ “หุ่นยนต์ดินสอ” เป็นหุ่นยนต์สัญชาติไทย จากบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกสฺ จำกัด เป็นผู้พัฒนา ผลิต และจำหน่ายรายแรกในประเทศไทย พัฒนาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นตัวช่วยสั่งการการทำงาน ใช้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป