สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำ 3 บริการภาคเอกชน (NSTDA Services) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) เปิดบูธ SME คลินิก ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการและ SME ในการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบด้วย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ในงาน CEBIT ASEAN THAILAND 2019 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ฮอลล์ 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

SME Clinic โดย สวทช. ภายในงานดังกล่าว เป็นคลินิกเทคโนโลยีที่รับความต้องการของผู้ประกอบการและ SME เป็นบริการภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นในแต่ละส่วน อย่างซอฟต์แวร์พาร์ค จะทำหน้าที่ในด้านการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และจับคู่นวัตกรรม (Innovation Matching) ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง เช่น ระหว่างเจ้าของนวัตกรรมกับผู้ใช้งานจริง
ขณะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จะทำหน้าที่ในเรื่องการบริการให้เช่าพื้นที่คุณภาพสูงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อทำวิจัยและพัฒนา และท้ายสุดกับโปรแกรม ITAP (ไอแทป) จะทำหน้าที่สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการด้วย

  

ตัวอย่างความต้องการหรือโจทย์ของผู้ประกอบการที่ สวทช. สามารถให้การสนับสนุนได้ เช่น การพัฒนาจากระบบนับสต็อกคลังสินค้าแบบ manual สู่การใช้เทคโนโลยีหรือไอทีที่เป็นโปรแกรมคลังสินค้าโดยเฉพาะ ทำให้เกิดความแม่นยำของการเช็คสต็อกสินค้ายิ่งขึ้นและผิดพลาดน้อยลง หรืออีกตัวอย่างคือ ความต้องการปรับปรุงและยกระดับในด้านไลน์การผลิตให้สามารถผลิตได้ทันต่อยอดสั่งซื้อที่เข้ามา ด้วยการจับคู่ธุรกิจกับผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบ Manufacturing Exclusion System (MES) หรือระบบดำเนินการผลิต ซึ่งสามารถทำงานได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ในการผลิตได้ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น

  

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน CEBIT ASEAN THAILAND 2019 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 พ.ย. 62 ที่ ฮอลล์ 7 อิมแพ็คเมืองทองธานี และหลังจบงาน ผู้ประกอบการและ SME ที่สนใจขอรับคำปรึกษาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถติดต่อมาได้ที่ สวทช. call center โทร. 0 2564 8000

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป