24 พฤศจิกายน 2562 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทำพิธีมอบเข็มประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และดาวรุ่ง เพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจัดให้มีปาฐกถาพิเศษ จาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ปี 2557 ในหัวข้อ “Shaping Thailand’ s Education in the Age of the Fourth Industrial Revaluation”

ซึ่งในการนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯ เข้ารับมอบเข็มประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม / บริหารงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนทุนรัฐบาลไทย พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร สวทช. เข้าร่วมแสดงความยินดี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป