18 ก.ย. 62 ณ ห้องอบรม อาคารอเนกประสงค์ (สำนักงานอธิการบดี) สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

จัดอบรมหัวข้อ “การพัฒนาการทำงานของพนักงานสมัยใหม่ (Worker 4.0)” ให้แก่ผู้ประกอบการ SME และโรงงานกว่า 100 คนที่มีความสนใจในการจัดการการทำงานของพนักงานในยุค 4.0 โดยมีวิทยากรจาก มจพ. ได้แก่ อ.สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ และ อ.ศรัณยู สัจจโภชน์

โดยช่วงเช้า มีบรรยาย 2 หัวข้อ เริ่มจาก อ.สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ ในเรื่องเทคโนโลยีภาพถ่ายวีดิโอเพื่อการพัฒนามาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตแบบและการผลิตแบบดิจิทัล เพื่อถ่ายทอดการทำงานของพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน ไม่ให้สูญหายไปกับพนักงาน เพราะไม่มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน ต่อด้วย อ.ศรัณยู สัจจโภชน์ ในเรื่องเทคโนโลยีการวัดและติดตามงานในกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจในเรื่องการจัดการระบบการผลิต

  

ส่วนช่วงบ่าย เริ่มด้วย อ.สงกรานต์ บรรยายในเรื่องเทคโนโลยีการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนจมในคลังสินค้า เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการในเรื่องของสต็อกสินค้าและต้นทุนการจัดการสินค้า จากนั้นเป็นกิจกรรม Workshop นำโดย อ.ศรัณยู เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคลังสินค้า

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป