หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลงานวิจัย ผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่สนับสนุนการเข้าถึงแบบเปิด เช่น คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เป็นต้น ระบบ Thai search จะเป็นระบบสืบค้นเบ็ดเสร็จจุดเดียว ที่คุณสามารถพบข้อมูลที่คุณต้องการ จากฐานข้อมูลข้างต้นได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยสามารถเข้าถึงหรือสืบค้นได้ที่ http://thaisearch.in.th/

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป