For English-version news, please visit : Get to know NSTDA researcher - the winner of Falling Walls Lab Thailand 2019

กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “Falling Walls Lab Thailand” ซึ่งงานนี้ริเริ่มโดยมูลนิธิ Falling Walls เพื่อนำเสนอผลงานความคิดของนักคิด และนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพและเป็นเวทีในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และสังคม โดยมี Mr. Georg Schmig เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงาน และ ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ สวทช. Dr. Georg Verweyen Director of DAAD Information Centre Bangkok ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันรอบตัดสิน

สำหรับการแข่งขัน Falling Walls ที่จัดขึ้นทุกปีโดยมูลนิธิ Falling Walls เป็นงานที่รวมเอาบรรดานักคิดริเริ่มจาก 80 ประเทศทั่วโลกไว้ด้วยกัน โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปีซึ่งถือเป็นวันครบรอบการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินจะมีการเชิญนักวิทยาศาสตร์แถวหน้าของโลก 20 ท่านมาเสนอผลงานวิจัยที่เปลี่ยนแปลงโลก ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานความคิดจากนักคิดรุ่นใหม่จากทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการทลายกำแพงและขีดจำกัดของการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ หรือสังคม ในปีนี้ DAAD ประเทศไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน Falling Walls Lab Thailand วันที่ 8 กันยายน 2562 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ชนะในการเสนอความคิดจะได้รับตั๋วเครื่องบินไปร่วมงาน Falling Walls Conference ณ กรุงเบอร์ลิน และพบปะกับผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจและการกำหนดนโยบาย และที่พิเศษสำหรับผู้นำเสนอผลงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะได้รับการสนับสนุนจาก Euraxess ให้ไปเยี่ยมศูนย์วิจัยในยุโรปตามที่ต้องการอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ผู้ชนะจากประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2561 นำเสนอนวัตกรรมการตรวจจับแก๊สรั่วด้วยกล้องประดิษฐ์ และได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัย Max-Planck และ Fraunhofer ที่ประเทศเยอรมนี หลังจากร่วมงานสัมมนา ณ กรุงเบอร์ลิน

ในการแข่งขันในปีนี้ มีนักวิจัย สวทช. 2 คน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ดร. ภคพฤฒ คุ้มวัน นักวิจัยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด ไบโอเทค สวทช. เรื่อง “Breaking the Wall of Multidrug- Resistant TB Diagnosis” และ ดร. อุดม แซ่อึ่ง นักวิจัยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล ไบโอเทค สวทช. เรื่อง “Breaking the Wall of Bacterial Wilt Disease” และเข้ารอบสุดท้ายของงาน Falling Wall Lab Thailand 2019 จากจำนวนผู้เข้ารอบทั้งหมด 23 คน โดยผลการตัดสิน ดร. อุดม แซ่อึ่ง นักวิจัยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล ไบโอเทค สวทช. ได้รับรางวัลชนะเลิศของงาน Falling Wall Lab Thailand 2019 ได้ไปร่วมงาน Falling Walls Conference ณ กรุงเบอร์ลิน และเยี่ยมศูนย์วิจัยในยุโรปตามที่ต้องการอีกด้วย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป