สวทช. ร่วมกับทาง Wearable Technologies AG กำหนดจัดงาน WT | Wearable Technologies Conference 2019 ASIA ครั้งที่ 35 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดร่วมกันกับงาน Medical Fair Thailand  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาบทบาทของ Wearable Technologies ในอุตสาหกรรมด้าน Healthcare และได้รับโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องและพันธมิตรของ สวทช. จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับส่วนลดดังนี้

  • บัตรเข้าร่วมประชุม ราคา 100 USD (พร้อมกับ Networking lunch) รหัสโปรโมชั่น WTNST
  • แพคเกจของสำหรับผู้แสดงผลงาน ราคา800 USD (โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี้ 2 ตัว พร้อมกับ Networking lunch) รหัสโปรโมชั่น WTDNST

วันที่สัมมนา: วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 10.00-16.30 น.
สถานที่จัดงาน Bangkok International Trade Exhibition Centre (BITEC)
โดยผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://www.wearable-technologies.asia
ปิดรับลงทะเบียน เข้าร่วมงาน วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562


 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป