ด้วยคณะกรรมการสุขภาพเเห่งชาติชุดปัจจุบันมีกำหนดครบวาระการดำรงตำเเหน่งในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสุชภาพเเห่งชาติที่ คสช. เเต่งตั้งจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการสุขภาพเเห่งชาติ โดยได้ออกประกาศวิธีการ หลักเกณฑ์เเละระยะเวลาการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เเละผู้เเทนองค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการสุขภาพเเห่งชาติ พ.ศ.2562 รายละเอียดดังนี้

สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ระบบสมัครออนไลน์จะปิดการรับสมัครในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม http://nhc.nationalhealth.or.th/

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป