สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. จัดสัมมนาเรื่อง “GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand: นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” ภายใต้งาน Thailand Industry Expo 2019 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจ ได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

พร้อมรับฟังประสบการณ์จากผู้เคยเข้าร่วมโครงการ และร่วมอัพเดทเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมในหัวข้อเทคโนโลยีเอ็นไชม์ รวมถึงเปิดบูธรับสมัครที่ปรึกษา (Mentor) และผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

  

โดยการสัมมนา ได้รับเกียรติจาก ดร.จุฑามณี มาศฉมาดล National Project Coordinator องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยการเสวนา “เป็นที่ปรึกษา (Mentor) ให้ SMEs แล้วดีอย่างไร” โดย 2 Mentor โครงการ Cleantech Thailand ได้แก่ คุณธมนวรรณ พุ่มอรุณ รองประธานเครือข่าย MocBiz Club จังหวัดชลบุรี และผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

จากนั้นเป็น การแชร์ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของผู้ประกอบการในปีที่ผ่าน ๆ มา ได้แก่ คุณพลอยฉัตรชนก วิริยาทรพันธุ์ บริษัท ต้อมคาซาวา จำกัด ผู้ชนะเลิศ ปี 2559 กับผลงานนวัตกรรมรักษ์โลกจากผลิตภัณฑ์ Non-Chemical หลากหลายรูปแบบด้วย Activated Charcoal จากเหง้ามันสำปะหลัง และคุณจารุวรรณ คำเมือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟางไทย แฟคทอรี่ รองชนะเลิศ ปี 2560 สาขา Green Recycle of Waste ก่อนจะปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีเอ็นไชม์ เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดย ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ สวทช.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป