ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับมอบใบรับรอง (Certificate) มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 และ ISO/IEC 27017:2015 จาก นายมนตรี ตั้งเติมสิริกุล General Manager บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เมื่อเร็ว ๆ นี้ (19 ก.ค. 62)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป