2 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ (AYS) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “ค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบูรณะ ตอน ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)”

เพื่อให้น้อง ๆ จำนวน 75 คนจากโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รู้จักกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า พร้อมร่วมออกแบบและประกอบรถไฟฟ้า เพื่อนำรถมาแข่งขันประลองสนามเจ้าความเร็ว เสริมทักษะทักษะสะเต็ม (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) และสร้างความสนุกสนานไปพร้อมกัน โดยมีคุณฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส AYS สวทช. ให้การต้อนรับ

  

คุณปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ วิศวกรอาวุโส ทีมวิจัยวิศวกรรมน้ำหนักเบา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เผยว่า กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) ในครั้งนี้ ทีมวิจัยวิศวกรรมน้ำหนักเบา เอ็มเทค ได้นำกิจกรรมออกแบบและประกอบรถไฟฟ้า มาให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “รถพลังงานไฟฟ้า” โดยเริ่มต้นด้วยความรู้พื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงกับรถยนต์ไฟฟ้า EV แตกต่างกันอย่างไร รวมถึงหลักการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท เช่น Electric Car (Plug-in Car, All Electric) หรือ Hybrid Car และ Plugin Hybrid (PHEV) มีหลักการทำงานเช่นไร ตลอดจนเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงกับรถพลังงานไฟฟ้า EV ให้ทราบ อย่างจุดแข็งของ EV ที่มีอัตราเร่งในการออกตัวสูง ไม่มีเสียงเครื่องยนต์รบกวน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ประหยัดเชื้อเพลิงค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่ำ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น ขณะที่ข้อด้อย (ในปัจจุบัน) พบว่า ราคาค่อนข้างสูงเมื่อ เทียบกับรถยนต์สันดาปภายในทั่วไป ใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่มากกว่าการเติมน้ำมัน (ใช้เวลา 30 นาที - 4 ชั่วโมง) และระยะทางในการเดินทางจำกัด (ชาร์จ 1 ครั้งเดินทางได้ประมาณ 400 กิโลเมตร) เป็นต้น

  

จากนั้น มีการแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน โดยในกลุ่มแยกเป็น 2 ทีม ทีมหนึ่งเรียนรู้การเป็นวิศวกรไฟฟ้า อีกทีมเรียนรู้การเป็นนักออกแบบยานยนต์ แล้วนำเอาผลงานของทั้ง 2 ทีมในกลุ่มมารวมกัน เพื่อสร้างรถพลังงานไฟฟ้าสำหรับนำไปทดสอบการเคลื่อนที่ของรถในสนามแข่งต่อไป โดยกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทางไฟฟ้าเบื้องต้น ได้แก่ สัญลักษณ์ไฟฟ้า ประเภทวงจรไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า มัลติมิเตอร์ และหลักการทำงานของ DC Motor เช่น เซลล์ไฟฟ้า -ด้านยาวคือขั้วบวก -ด้านสั้นคือขั้วลบ การทำความรู้จักกับไฟฟ้ากระแสสลับ ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้น ขณะที่กลุ่มนักออกแบบยานยนต์ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้การออกแบบยานยนต์เบื้องต้น ซึ่งได้รับโอกาสไปเรียนรู้กันที่ห้อง FabLab (โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม) ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานรถ เช่น น้ำหนัก รูปร่างรถ ล้อ รวมถึงได้รู้จัก Torque Speed ของมอเตอร์ขับเคลื่อน อัตราทดเกียร์ การขึ้นรูปสามมิติด้วย CAD และการใช้เครื่อง Laser Cutting เป็นต้น

  

ด้านน้อง ๆ เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากค่ายครั้งนี้ โชกุล-ด.ช.สิงขกร สังข์เทพ เล่าว่า “ได้ความรู้ดีมาก ชอบที่พี่ ๆ ทีมวิจัยมีตัวอย่างและนำเครื่องจักรต่าง ๆ มาให้ดู ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 3D Printing เครื่องเลเซอร์คัท ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน หรือจะเป็นการฟังบรรยายทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่หาไม่ได้ในโรงเรียน การมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นเป็นอย่างมาก” ด้าน ไข่ต้ม-ด.ญ.สิริกร ลิมปนันทน์ เผยว่า “รู้สึกประทับใจที่ได้มาบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ทำให้ได้เรียนรู้ในเรื่องหลาย ๆ เรื่องที่ยังไม่ได้รู้ เช่น การต่อวงจรของรถ ทฤษฎีแรงเสียดทาน แรงเฉื่อย โครงสร้างต่าง ๆ ของรถว่าเป็นอย่างไร ปัจจัยและการออกแบบอะไรบ้างที่ทำให้รถวิ่งเร็วและวิ่งช้าต่างกัน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปต่อยอดและเป็นแรงบันดาลใจได้ อย่างเช่น อาชีพวิศวกร เป็นต้น” ขณะที่ เซียร์-ด.ช.กวีวัฒน์ ศรีเจริญจิตร์ บอกว่า “ผมได้ความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสูตรและการแทนค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคำนวณ ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม การแบ่งงานกันทำ รวมถึงได้รู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วย”

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป