สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระยะยาวจนจบปริญญาเอกในประเทศ ให้กับ 12 เยาวชนไทย ประจำปี 2562

เพื่อเดินหน้าเส้นทางสายวิทยาศาสตร์ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พร้อมรวมพลสมาชิก JSTP เรียนรู้ทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และร่วมเดินป่าศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ช่องเขาขาด จ.กาญจนบุรี เสริมทักษะนอกห้องเรียน ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้รับทุนระยะยาวจนจบปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยในปี 2562 มีนักเรียนนักศึกษาจำนวน 12 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนระยะยาว รุ่นที่ 21 ซึ่งโครงการฯ ได้จัดปฐมนิเทศ พร้อมกิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ผ่านการบรรยายพิเศษเพื่อเปิดประสบการณ์และจุดประกายงานวิจัย พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การวาดภาพเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การเล่าเรื่องด้วยภาพ และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 4 ขั้นตอนสำหรับการนำเสนอ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อเตรียมนำเสนอด้วย 5W 1H การจินตนาการ (Visualize) ข้อมูลที่จะนำเสนอออกมาเป็นภาพง่าย ๆ การเตรียมการนำเสนอ (Presentation Slide) และการนำเสนอจริง รวมถึงสร้างเวทีให้รุ่นพี่/รุ่นน้อง JSTP พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน และร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด จ.กาญจนบุรี เพื่อเดินป่าศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เสริมทักษะประสบการณ์นอกห้องเรียน นอกจากนี้ ยังเชิญผู้ปกครองของเยาวชนมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเครือข่ายดูแลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างฐานกำลังคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

  

“โครงการ JSTP มีความสำคัญกับอนาคตของประเทศไทย โดยเฉพาะยุคที่ประเทศจะพัฒนาก้าวหน้าไป ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องมีนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเอง แม้กระทั่งสิ่งใหม่ ๆ ที่ต่างประเทศทำก็ต้องเข้าใจได้ด้วย โดย 12 เยาวชนที่ได้รับทุนปีนี้จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกชุมนุม JSTP ระยะยาว มีโอกาสเล่าเรียนศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งอยู่ในศาสตร์ของการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ โครงการนี้ไม่ได้เลือกเฉพาะคนเก่งเท่านั้น เก่งหนังสืออย่างเดียวไปได้ไม่ไกล เราอยากได้คนที่เก่งรอบด้าน ทำเรื่องที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างเครื่องไม้เครื่องมือก็ได้ สิ่งต่าง ๆ ที่คนรุ่นก่อนคิดและทำไว้ดีแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้อยู่เฉยเช่นนั้น มีอะไรที่สามารถทำเพิ่มเติมให้ดีขึ้นได้ นับว่า JSTP เป็นโครงการที่ดี จะมีพี่เลี้ยงเข้ามาดูแล ไม่ว่าจะเป็น JSTP รุ่นพี่ ๆ ซึ่งมี 21 รุ่นแล้ว อยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของ สวทช. เอง ตลอดจนบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ที่จะต้อนรับและรับรอง เป็นเสมือนคลับของพวกเรา ฉะนั้น อย่าเป็นแค่หนอนหนังสือ ควรออกไปนอกห้องเรียน ไปศึกษาชีวิตต่าง ๆ ดูแต่ละส่วนมีความเป็นอยู่ แนวอาชีพต่าง ๆ เป็นอย่างไร และการที่เราได้รู้เรื่องของการวิจัย จะช่วยให้มองโลกด้วยสายตาของนักวิจัย ด้วยความเข้าใจ หรือถ้าไม่เข้าใจก็สามารถหาแนวทางหรือวิธีการศึกษาที่จะทำให้เข้าใจสิ่งนั้น ๆ ได้” ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กล่าวฝากเยาวชน

ด้านเยาวชนที่ได้รับทุน JSTP ระยาวประจำปี 2562 จูน: น.ส.พัชริญา ชวลิตจินดา ปริญญาตรีปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า “รู้สึกดีใจและขอบคุณโอกาสที่ สวทช. มอบให้ การได้รับทุนครั้งนี้จะไปต่อยอดในการทำวิจัย ซึ่งเป็นทางที่หนูสนใจมาตั้งแต่เด็ก ๆ แล้ว เพราะอนาคตอยากเป็นแพทย์นักวิจัย โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ทำ ด้วยความที่ถนัดวิชาชีววิทยากับเคมี จึงศึกษาประสิทธิภาพการสลายเมทิลีนบลูโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นโครงงานที่สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการสลายสีย้อมที่อยู่ในน้ำเสียต่าง ๆ พยายามหาสภาวะ (condition) ที่เหมาะสมกับตัวเร่งปฏิกิริยา ว่าที่สภาวะ pH เท่าไหร่ ความเข้มข้นของสารตั้งต้นจึงจะดีที่สุด ซึ่งต้องทดลองเรื่อย ๆ ซ้ำ ๆ หาวิธีใหม่ ๆ ที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป โครงงานนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียที่ปล่อยออกมาได้ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้สลายสารพิษจะเป็นสารเคมีที่ไม่ได้เป็นพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ขณะที่ ฟีฟ่า: นายทักษ์ดนัย ศิริสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เผยว่า “รู้สึกดีใจมาก ผมคาดหวังว่าการได้ทุน JSTP ระยะยาว ทำให้ผมมั่นใจในเรื่องการเรียนต่อ เพราะจะได้ออกมาทำโปรเจคท์และกล้าที่จะออกนอกห้องเรียนมากขึ้น โดยโครงงานที่ทำเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่น ทำให้คอมพิวเตอร์มองเห็นภาพเหมือนที่มนุษย์มอง ให้มันเข้าใจว่าเราแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ด้วยอะไร เพื่อทดแทนการสำรวจข้อมูลแบบเก่า ที่จะสำรวจแค่หนึ่งพื้นที่ เอาไปคูณกับปริมาณทั้งหมด ทำให้เกิดค่า error ที่สูง แต่ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์วิชั่น จะสามารถสำรวจได้ทั้งหมด โดยที่ไม่มีค่า error ตอนนี้ใช้กับที่กรมป่าไม้ ในการสำรวจปะการังฟอกขาวและสำรวจป่า ปกติการสำรวจปะการังฟอกขาวพื้นที่ 1 กิโลเมตร จะสำรวจประมาณ 1 เมตร แล้วนำความหลากหลายของ 1 เมตรไปคูณให้ครบ 1 กิโลเมตร แต่ของผมจะใช้โดรนบินให้ทั่ว สำรวจได้ทั่วแล้วทำสำมะโนครัวได้ทั้งหมด เพื่อพัฒนาต่อไปเป็น Big Data ในการคำนวณว่า ถ้าตัวแปรประมาณนี้อีกกี่วันจะเป็นปะการังฟอกขาว เป็นต้น โดยอนาคตอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย และน่าจะกลับมาเป็นอาจารย์”

อีกหนึ่งเด็กชาย ก้องฟ้า: ด.ช.กัมปนาท ยิ่งเสรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง เผยว่า “ดีใจมากครับ จากโครงงานที่เริ่มต้นทำเล่น ๆ แล้วลองมาทำจริงจังและสำเร็จขนาดนี้ โดยทำโครงงานเรื่องเบาะที่บางแต่นุ่ม ประมาณว่าเป็นเบาะที่มีความบางแต่นั่งลงไปแล้วนุ่ม คือ วิธีการวัดความนุ่ม สามารถวัดความนุ่มออกมาเป็นตัวเลขได้ แล้วนำมาเปรียบเทียบได้ว่าอันไหนนุ่มอันไหนแข็ง ซึ่งความแข็งที่ว่าคือความแข็งของการกดของหมอน โดยวิธีการวัดคือ ก้นเหวกับขอบเหว จุดที่ตัวหมอนบุ๋มลงไปสูงสุด กับต่ำสุด ว่าระยะทางเท่าไร เทียบกับความหนาของวัตถุที่เราวัด เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับความนุ่มของหมอนได้”

ด้านรุ่นพี่ JSTP รุ่นที่ 15 เฌอ: นายปัญญาวุฒิ โทณานนท์ ที่กำลังจะไปศึกษาต่อปริญญาเอกด้านเคมีอนินทรีย์ที่ต่างประเทศ ซึ่งมีโอกาสพบปะรุ่นน้อง ๆ ในกิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ได้เสริมว่า “ในการเรียนหรือการทำวิจัยไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะประสบความสำเร็จ บางครั้งสามารถเกิดความผิดพลาดได้ เช่นพวกพี่ ๆ ที่จบมาแล้วระดับหนึ่งก็เคยเกิดขึ้น ความผิดพลาดได้ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่สำคัญที่ว่าจะจัดการแก้ไขกับความผิดพลาดนั้นอย่างไรมากกว่าเป็นสำคัญ”

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป