สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และ ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเรื่องใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startup) โดยมี ดร.เอกอนงค์ จางบัว ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. และ นายกระทิง เรื่องโรจน์ พูลผล Managing Partner ของ 500 TukTuks และผู้ก่อตั้ง ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จำกัด ณ งาน THAIFEX future Food Experience อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ดร.เอกอนงค์ จางบัว ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. กล่าวว่า เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้ สวทช. มีนโยบายหลักในการสร้าง พัฒนา และยกระดับวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startup) และผู้ประกอบการอาหารที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Food Innovation Driven Entrepreneur) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและนำพาประเทศไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการทำงานผ่านแพลทฟอร์ม FI Accelerator ในการเร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารในระดับ ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ และได้ทำการบ่มเพาะและผลักดัน Startups ไปแล้วกว่า 1,500 รายตั้งแต่ตี 2012 และกำลังสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในประเทศไทยให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

ด้าน นายกระทิง เรื่องโรจน์ พูลผล Managing Partner ของ 500 TukTuks และผู้ก่อตั้ง ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า ในการร่วมมือในการสร้างและพัฒนา FoodTech Startup เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจของไทย และร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมด้านอาหารให้เกิดขึ้นอย่างแข็งแรงในประเทศ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการนำพาประเทศไทยออกจากกับดัก กลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)

โดยหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม FI Food Talk ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “FOODTECH INVESTMENT Powering the Food & Foodtech Revolution” โดยคุณปารดา ทรัพย์ประเสิร์ฐ ผู้อำนวยการ 500 Tuk Tuks ในวันที่ 31 มิถุนายน 2562 ณ งาน THAIFEXfuture Food Experience+ Hall 1 Start up Zone อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงธุรกิจให้แก่นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการในกลุ่ม Food Innovation อีกด้วย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป