ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ร่วมกับ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบ รวมถึงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบด้วยมาตรฐานนาโน” เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของนาโนเทคโนโลยีในการนำไปใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการนำฉลากนาโน (NanoQ) ไปใช้เพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมนาโน พร้อมรับฟังบรรยายจากวิทยากรภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบที่ได้รับการรับรองฉลาก NanoQ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องลาดพร้าว 1-2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ด่วน! รับจำนวนจำกัด ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/W25gPV77pq5vPVsQ9 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป