ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และแนะนำโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme สิทธิประโยชน์สำหรับ SMEs ไทย
วันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 13:00 น. ณ BITEC ห้อง MR216

แบนเนอร์ สัมมนา และแนะนำโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme สิทธิประโยชน์สำหรับ SMEs ไทย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.banner GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand

for more information please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป