สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Society of Automotive Engineers of Japan (JSAE) จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019 ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ซึ่งในปีนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมถึง 66 คน จากบริษัทเอกชน 11 บริษัท สถาบันการศึกษา 2 สถาบัน และหน่วยงานทางด้านยานยนต์ของไทยอีก 1 หน่วยงาน ร่วมถึงยังมีนักศึกษาจากโครงการ TATST Tokyo Tech ร่วมทำ mind map สรุปบทเรียนการเรียนรู้ในทุกหัวข้อการอบรม โดยมี ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย สถาบันวิทยาการ สวทช. กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย Mr. Yuichi Azuma Executive Director of J-SAE กล่าวเปิดงาน

 

การจัดอบรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นหลักสูตรทางด้านยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศไทยได้มีการพัฒนา ปรับปรุง ให้เหมาะสมและให้มีความทันสมัยตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบัน

ตอบโจทย์ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ต้องปรับตัวเข้าสู่สภาวะการแข่งขันของ Global supply chain ในระดับโลกที่เป็นการแข่งขันที่มิใช่เป็นเพียงฐานการผลิต หากแต่ต้องมุ่งพัฒนาในเรื่องการทําวิจัยและพัฒนา ให้สอดรับกับแนวโน้มของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต ที่เน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานความปลอดภัย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป