สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “การออกแบบอาคารตามมาตรฐานสุขภาวะ (Well Building Standard) และวัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Material)” ภายใต้โครงการการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ SME อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ในด้านเทคโนโลยี แนวทางออกแบบวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการออกแบบอาคารตามมาตรฐานสุขภาวะเพื่อรองรับแนวโน้มการพัฒนาและใช้ชีวิตในอนาคต เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ชั้น 4 อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น ขอสวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบีนนิติบุคคลเท่านั้น 1 คน/นิติบุคคล สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 (พนิตา) หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายใน 29 มีนาคม 2562

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป