ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ตลอดจนเยาวชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 (RDC2019)” รอบภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “Robot for a Greener Planet” เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยงานนี้พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความสามารถการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการทางวิศวกรรม รวมถึงเรียนรู้สถานการณ์จำลองการทำงานจริง เพื่อนำไปสู่การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พิชิตโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดเยาวชนที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (ภาคเหนือ-ม.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก-ม.เทคโนโลยีสุรนารี และภาคใต้-ม.สงขลานครินทร์) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4680 หรือเว็บไซต์ www.mtec.or.th/rdcthailand

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป