ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร นักวิจัย รวมถึงภาคเอกชนไทย ร่วมหารือกับหน่วยงานวิจัยและบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น เพื่อความร่วมมืองานวิจัยขั้นสูงต่อไป

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ในระหว่างงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ nano tech 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน (iCONM) มหาวิทยาลัยโตเกียว และบริษัทเอกชนชั้นนำ ได้แก่ บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

โดยนาโนเทคร่วมกับ iCONM และ ม.โตเกียว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ (Precision Nanomedicine) ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหาร และนักวิจัยนาโนเทคเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารและนักวิจัยญี่ปุ่น เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้าน Smart Health Society ที่เน้นการรักษาโรคมะเร็ง (Cancer Therapy) รวมถึงร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองประเทศ ในด้านการพัฒนายา ชุดตรวจโรครวมไปถึงการศึกษากลไกของยาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง เพื่อพัฒนาระบบนำส่งยาแบบมุ่งเป้า (Drug Delivery System) โดยใช้อนุภาคนาโนในการกักเก็บ ซึ่งระบบนำส่งดังกล่าวจะช่วยรักษาโรคมะเร็งในเซลล์เป้าหมายอย่างแม่นยำ ช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลข้างเคียงที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ ตลอดจนเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องด้านสุขภาพและการแพทย์ของสองประเทศ สืบเนื่องจากปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะผู้บริหารนาโนเทค ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการวิจัยและพัฒนาของ iCONM เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างนาโนเทค ประเทศไทย กับ iCONM และ ม.โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในด้าน Precision Nanomedicine ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับวงการวิจัยด้านการแพทย์ของประเทศไทยในอนาคต

  

นอกจากนี้ นาโนเทค ยังนำคณะผู้บริหาร นักวิจัย และภาคเอกชนไทย ร่วมหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และยางขั้นสูง ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในการพัฒนาวัสดุใหม่ที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยกรอบความร่วมมือจะมุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุและสารเคลือบระดับนาโนที่เพิ่มสมบัติพิเศษและประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม

  

“ปัจจุบันนาโนเทค ได้มีการพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุนาโนหลายประเภทอาทิ งานวิจัยด้าน Nanocoating ซึ่งเป็นสารเคลือบระดับนาโนที่สามารถใช้งานกับเซลล์แสงอาทิตย์และแผงพลังงานรวมแสงอาทิตย์ รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย งานวิจัยด้าน Soft Robotics เพื่อพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์และยางขั้นสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำหรับหุ่นยนต์ที่สามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนอวัยวะเทียม และงานวิจัย Carbano การปรับโครงสร้างคาร์บอนกัมมันต์ให้มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งงานวิจัยและพัฒนาของนาโนเทคจะช่วยเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวมไปถึงแนวคิดการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งเเวดล้อมอีกด้วย” ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวปิดท้าย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป