OPEN-TEC ขอเชิญร่วมงาน Tech Spartan 2019 : Pioneering your Enterprise with AI เวทีสัมมนาครั้งสำคัญที่รวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) จากหลายภาคส่วน อาทิ นักวิจัย ผู้บริหารผู้บุกเบิกการประยุกต์ใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจ ภาคการศึกษา รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก เพื่อเผยข้อมูลด้านมาตรฐานจริยธรรมของ AI ข้อบังคับที่สำคัญต่างๆ และร่วมเสวนาทิศทางการเตรียมความพร้อมขององค์กรให้พร้อมสำหรับยุคดิจิทัลผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย ตลอดจนคำแนะนำจากผู้ประกอบการว่า พวกเขาได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของ AI อย่างไร เพื่อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยถึง กรอบการทำงาน ความท้าทาย และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงภายใต้การพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยี Artificial Intelligence ที่ผู้บริหารในองค์กรต้องทำความเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้กับโครงการของตนเองในอนาคต

สัมมนานี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกสายอาชีพ ได้แก่ CEO, CFO, CTO, Head of IT, Business Strategist, Business Development , Finance , Marketing ซึ่งกำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าทางเทคนิคของ AI ในอนาคต ซึ่งล้วนเป็นประเด็นร้อนแรงแห่งยุคที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ พร้อมโอกาสพิเศษในการโต้ตอบกับผู้นำในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมถึงเรียนรู้และเชื่อมต่อกับผู้บริหารที่บุกเบิกการประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ

สำรองที่นั่งด่วนจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ https://goo.gl/Z8h327

Tech Spartan 2019 : Pioneering your Enterprise with AI
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2019
เวลา: 7:30 – 14:00 น.
สถานที่: C asean, ชั้น 10 อาคาร CW Tower รัชดาภิเษก

รายละเอียดเพิ่มเติม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป