12 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กรุงเทพฯ : H.E.Zhang Jianguo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเยี่ยมชมและร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับ

ในโอกาสที่มาประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย – จีน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางที่จะผลักดันโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในภาคการเกษตร พลังงาน และการแพทย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของทั้งสองประเทศ ซึ่ง H.E.Zhang Jianguo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมชม สวทช.

 

ทั้งนี้ขอขอบคุณที่นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประเทศจีน-ไทย มีความร่วมมือและให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นอย่างมาก ซึ่งในความร่วมมือนี้เน้นในส่วนภูมิภาคอาเซียนด้วย และจะพยายามผลักดันทิศทางความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้ดำเนินไปด้วยดี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป