(20 พฤศจิกายน 2561) ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ - ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ชมตัวอย่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะนำไปจัดแสดงในงานขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (THAILAND 4.0 IN THE MAKING) ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายนนี้ ที่สยามสแควร์ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำเสนอภาพรวมการจัดงานที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านเศรษฐกิจและสังคม และเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

ในโอกาสนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย DentiiScan เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สําหรับงานทันตกรรม และแผงรวมแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี นักวิจัยอาวุโสเนคเทคและหัวหน้าโครงการวิจัย DentiiScan และ ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว นักวิจัยและหัวหน้าห้องปฏิบัติการเคลือบผิวนาโนเฉพาะทาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมให้การต้อนรับ

ผลงานเครื่องมือ DentiiScan (เดนตีสแกน) เป็นเครื่องสแกนฟันแบบ 360 องศา ที่พัฒนาโดยนักวิจัยจาก สวทช. โดย เนคเทค และเอ็มเทค ขณะที่ผลงานวิจัยการพัฒนาสารเคลือบและกระบวนการเคลือบดูดซับความร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของท่อนำความร้อนที่ใช้กับแผงรวมแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา มีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นท่อดูดซับความร้อนด้วยการผลิตจากเทคโนโลยีของ นาโนเทค สวทช. ช่วยลดต้นทุนนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ซึ่งผลงานวิจัยทั้งสองผลงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิทรรศการงานวิจัยที่พร้อมใช้ และนำไปจัดแสดงในงานขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายนนี้ ที่สยามสแควร์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป