ณ SCB Academy ชั้น 18 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) และบริษัท แชสซีพลัสอินฟิล จำกัด (FabLab Thailand)

จัดงานสัมมนา “รู้รอบเรื่องอสังหาฯ ยกระดับธุรกิจ ตอบโจทย์ผู้สูงวัย” อีกหนึ่งกิจกรรมส่งท้ายปีของโครงการชนชราแห่งอนาคต ที่ดำเนินการโดยโปรแกรม ITAP สวทช. เพื่อเป็นข้อมูลและเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ตอบโจทย์ผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณอรุณี บุญเกิด ผู้อำนวยการ SME Value Partner ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

   

งานสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 4 ท่านที่มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME ในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย คุณวิธาน เจริญผล ผู้อำนวยการอาวุโส Industry Analysis, Econimic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “อัพเดทเทรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุ” คุณฐิตารี อยู่วิทยา ฐิตารี อยู่วิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ บรรยายในหัวข้อ “Customer Insight เข้าใจตลาด มองลูกค้าให้ขาด”

 

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการก่อสร้าง และประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายอสังหาริมทรัย์ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” และคุณสุชาติ วงษ์วิภูษณะ Sector Head SME, Building Material & Construction ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “Banking Solutions ตอบโจทย์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” พร้อมกันนี้ ยังมีการแนะนำโครงการชนชราแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อผู้สูงอายุ โดย คุณชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรม ITAP สวทช. และ คุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง FabLab Thailand

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป