ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้น ผู้ให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP – CC)

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการร้านค้าฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาขั้นต้น เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ  จำนวน 3 ราย ดังนี้

  • บริษัท แปซิฟิก เวิล์ดวายด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - นำเสนอแผนงาน เวลา 00-11.30 น.
  • ร้านราชาวดี - นำเสนอแผนงาน เวลา 40-12.10 น.
  • บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด - นำเสนอแผนงาน เวลา 00-13.30 น.
     

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้นเตรียมนำเสนอแผนการดำเนินงานและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ พร้อมรูปแบบการตกแต่งร้านให้คณะกรรมการพิจารณา  ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม  2561 ตามเวลาที่กำหนดข้างต้น  ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  และประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ทาง website ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ที่ http://www.nstda.or.th และ website ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ที่ http://www.sciencepark.or.th

ประกาศ ณ วันที่  8  ตุลาคม  2561
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการร้านค้า
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2564 7170 ต่อ 6031 (คุณอรทัย)
โทรสาร  0 2564 7160
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป