11 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) จัดสัมมนา “Food Fast Track” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต การปรับตัวของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันเพื่อความอยู่รอด และแนวทางสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ ที่เข้าร่วมงานกว่า 80 คน โดยมี คุณเฉลิมพล ตู้จินดา รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

งานสัมมนา “Food Fast Track” มีหัวข้อบรรยายเสริมแกร่งอุตสาหกรรมอาหารในหลายเรื่อง ในช่วงแรกของงานพบกับ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ให้บรรยายถึงเทคโนโลยีอาหารเพื่ออนาคต: เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยได้อย่างไร ซึ่งนอกจากจะได้ทราบถึงแนวโน้มเทคโนโลยีอาหารในอนาคต งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแล้ว ยังได้ทราบถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องดังกล่าวของ สวทช. ที่มีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่อง Functional Ingredients and Food Innovation ที่ สวทช. อยากให้เกิดอุตสาหกรรมอาหารใหม่ เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

 

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง Creating Innovation for Food Business โดยคุณลลนา ธีระนุสรณ์กิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้เน้นย้ำว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันทุกองค์กรควรมีการทำ Innovation เพื่อการอยู่รอดขององค์กร ปิดท้ายด้วยการเสวนาในเรื่อง Trend Opportunity and Challenge of Global Food Market โดยผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วยผู้ประกอบการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณลลนา ธีระนุสรณ์กิจ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณภิญญาพิชญ์ เอื้อชัยกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส อินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด และ ภญ.ศศิมา อาจสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ เฮิร์บ ฟาร์ม่า จำกัด และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. โดยมี ดร.กิตติชัย ราชมหา หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจอาหารและภาวะผู้ประกอบการนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งผู้ร่วมเสวนาทุกท่านล้วนได้ฉายภาพถึงที่มาที่ไปของธุรกิจ การปรับตัวของธุรกิจด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในองค์กร รวมถึงการให้ข้อมูลสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจากศูนย์บ่มเพาะฯ สวทช. โดยเฉพาะการสนับสนุนภายใต้ “โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate)” ที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 3 เร็วๆ นี้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป