ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันนี้ (6ก.ย. 61) - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (Web Portal) หรือเว็บไซต์ www. smeone.info ที่มี สสว. เป็นผู้บริหารจัดการ ร่วมกับผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 69 แห่ง

เว็บไซต์ SME ONE ใช้ชื่อเว็บว่า www.smeone.info เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ บริการ กิจกรรม ตลอดจนโครงการที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ SME ได้เข้ามาสืบค้น ลงทะเบียน รับบริการ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิด "SME ONE .. ครบจบในที่เดียว"

 

เช่น ข้อมูลด้านการเงิน ทุนสนับสนุนภาครัฐ สินเชื่อ ข้อมูลด้านนวัตกรรม เพื่อการลดต้นทุน นวัตกรรมพื้นฐานสำหรับ SME ข้อมูลด้าน Sacle up เพื่อเพิ่มยอดขาย ข้อมูลด้านสตาร์ทอัพ ทางลัดสู่ความสำเร็จ ข้อมูลด้าน SME Academy เทรนด์ธุรกิจมาแรง ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์และภาษี ข้อมูลบริการ SME ที่รวบรวมศูนย์บริการ SME ในประเทศไทย และข้อมูลด้านข่าวสารและกิจกรรมและความเคลื่อนไหวในวงการ SME ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อ SME

 

ซึ่ง SME ONE จะเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ที่รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME อย่างครบวงจร โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุน SME ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 69 แห่ง ได้แก่ หน่วยงานกลุ่มที่ส่งเสริมพัฒนาความเป็น SME หน่วยงานกลุ่มการเงิน การลงทุน และภาคเอกชน และหน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีและมาตรฐานสำหรับ SME พร้อมให้ใช้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป