ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการวิจัยของผู้ประกอบการที่ขอรับรองโครงการวิจัย ยกเว้นภาษี 300% พร้อมเยี่ยมชมหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม สำนักงานโซลูชั่น บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด โดยมีคุณเฉลิมพล ตู้จินดา รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม

โดยในการเยี่ยมชมงานวิจัยต่างๆ ที่นักวิจัยสังกัดของ SCG ได้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่จะมาถึง และได้มีการเยี่ยมชมบ้าน The Nest ที่เป็นบ้านตัวอย่างรองรับกลุ่มครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยและภายในบ้านถูกออกแบบโดยกลุ่มนักวิจัยของ SCG เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สนใจให้มากที่สุดด้วยพื้นที่ของบ้านและดีไซน์ที่ทันสมัย โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับผู้สูงอายุ และคนในครอบครัวนอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชม SCG Open Innovation Center ณ อาคารกกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ชั้น 9 ซึ่งจะมีวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ทางบริษัท SCG คิดค้นขึ้นมา อาทิ โฟมกระดาษ ที่ง่ายต่อการย่อยสลายและลดการเกิดภาวะโลกร้อน เป็นต้น และยังมีสินค้าอีกมากมายที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป