ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้บริหารองค์กร วิศวกร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจความก้าวหน้าล่าสุดและแนวโน้มของโลกด้านเทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรม เข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 10 (The 10th International Conference on Materials Science and Technology: MSAT-10)” ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 

เพื่ออัพเดทผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีวัสดุ ชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า 200 ผลงาน เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ นวัตกรรมแบตเตอรี่สมัยใหม่ รวมถึงร่วมรับฟังบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุจากอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ กว่า 30 ท่าน และหัวข้อสัมมนาพิเศษ อาทิ นวัตกรรมสิ่งทอสำหรับการประยุกต์ด้านสุขภาพในอนาคต เป็นต้น
ผู้สนใจลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ มีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและใช้ภาษาอังกฤษตลอดงาน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.mtec.or.th/msat-10 หรือ โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4680

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป