สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส...ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการวันแม่
ด้วยการส่งภาพความประทับใจระหว่างแม่ลูก พร้อมคำบรรยายเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ

"สื่อสายใย...สานหัวใจแม่ลูก"

หรือเข้าร่วมประกวดกิจกรรม "คู่แม่ลูกหัวใจเดียวกัน"

ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น.
ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดสื่อสาธารณะ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้

ท่านสามารถส่งภาพเข้าร่วมนิทรรศการหรือประกวดได้ ตั้งแต่วันนี้ - 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://event.thaipbs.or.th/learningspace4/

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ดำเนินการจัดงานไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning Space) ครั้งที่ 4 : “สื่อสายใย...สานหัวใจแม่ลูก” ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น. โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการวันแม่ “สื่อสายใย...สานหัวใจแม่ลูก” เป็นการจัดแสดงภาพคู่แม่ลูกของผู้ชมผู้ฟังรายการของสถานีฯ และกิจกรรมการประกวด “คู่แม่ลูกหัวใจเดียวกัน”

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป