มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี ร่วมเป็นหนึ่งพลังรณรงค์ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ

เนื่องจากอาการของโรคมะเร็งรังไข่ไม่มีเฉพาะแน่นอน ดังนั้น ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติในร่างกายตนเอง และอย่าเขินอายที่จะเข้ารับบริการตรวจภายในอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพราะหากตรวจพบมะเร็งรังไข่ได้เร็ว ก็สามารถรักษาให้หายได้ และยิ่งหากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งรังไข่หรือมะเร็งเต้านม ก็อย่าลืมที่จะกระซิบบอกต่อคนที่ห่วงใยให้มาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันให้พ้นภัยก่อนที่จะสายเกินไป

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยผนึกกำลังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยเงียบของมะเร็งรังไข่ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ในบรรดามะเร็งนรีเวชทั่วโลก โดยจัดโครงการ “มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี” พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แคมเปญ “Whisper of Ovary – เสียงกระซิบจากรังไข่” ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยานรีเวช และดารานักแสดงชื่อดังร่วมรณรงค์ในโครงการฯ เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักรู้ถึงอันตรายของมะเร็งรังไข่ และช่วยกันสร้างเกราะป้องกันให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากโรคร้ายนี้โดยสามารถรับชมได้ที่เฟสบุคแฟนเพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer) ภัยเงียบที่สตรีต้องระวัง กระซิบบอกต่อคนสำคัญ  สร้างเกราะป้องกันให้พ้นภัย

ทราบหรือไม่ว่ามะเร็งรังไข่

  • ข้อมูลทั่วโลก พบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งนรีเวช รองจากมะเร็งเต้านม แต่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ในบรรดามะเร็งนรีเวช
  • ข้อมูลในไทย พบมากเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งนรีเวช รองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งรังไข่รายใหม่ประมาณ 2,700 ราย และมีผู้ป่วยถึงร้อยละ 53 เสียชีวิตจากมะเร็งรังไข่หรือประมาณ 1,430 ราย (อันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก)
  • ถ้าตรวจพบมะเร็งรังไข่ตั้งแต่ระยะที่ 1 จะมีอัตราการหายจากโรคถึงร้อยละ 90
  • ประมาณร้อยละ 70 ของผู้ป่วย ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งรังไข่ระยะที่ 3-4 ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยโรค
  • การตรวจพบว่ามีความผิดปกติของยีนบางชนิดในร่างกาย เช่น BRCA เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งรังไข่ ผู้หญิงที่มีความผิดปกติหรือการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งรังไข่สูงถึง 35-70% และ 10-30% ตามลำดับในขณะที่บุคคลทั่วไปมีความเสี่ยงเพียง 1-2%

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป