ในพิธีเปิดงาน Thailand Food Innovation Forum 2018 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Food for Future พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โอกาสนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “What's the future of food?” ที่เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของอาหารว่าจะมีทิศทางหรือแนวโน้มอย่างไร เช่น เกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและความห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายหัวข้อ “What's the future of food?” และหัวข้อปาฐกถาและบรรยายอื่นๆ ในงาน Thailand Food Innovation Forum 2018 ได้ที่ https://thailandfoodinnovation.com/documents21/

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป