13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะ เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ระหว่าง จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีคุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับ และกล่าวแนะนำภาพรวม และบริการ สวทช. โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะ ได้เข้าร่วมร่วมกิจกรรม NSTDA Open House ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายการตลาด สวทช. เพื่อชมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC 2018)

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป