7 มี.ค. 61 ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน : นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าวกับผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร ในการจัด“งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระบบรางรถไฟฟ้า หรือ The 4th RISE & RAIL Asia Expo 2018” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2561 ณ ฮอลล์แสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพฯ

คณะผู้จัดมั่นใจงานคึกคัก พร้อมเป็นศูนย์รวมนักลงทุนระบบรางทั่วโลกรับกระแสเมกะโปรเจกต์ระบบรางปี’61 ที่รัฐบาลอนุมัติงบล่าสุดกว่า500,000 ล้านบาท ชี้จุดเด่นงานปีนี้ ผนึกงาน RAIL Asia Expo ครั้งที่ 6 และงาน RISE ครั้งที่ 4 (การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย) สองงานใหญ่ เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมโลก นโยบายชดเชยการจัดซื้อจัดจ้าง และความเชี่ยวชาญไทย มุ่งสู่การพัฒนาระบบราง ในภูมิภาคอาเซียนแบบบูรณาการ” พร้อมพบหัวข้อเด่น ตีแผ่รถไฟความเร็วสูงกับการขนส่งในเขตเมือง และแผนทุ่มทุน 22,500 ล้านเหรียญสหรัฐสู่ EEC คาดดึงคนเข้าร่วมงานกว่า 3,000 ราย

นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า “ในการพัฒนางานวิจัยระบบรางของไทย ได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้กำหนดให้งานวิจัยระบบรางเป็นหนึ่งในแผนงานวิจัยมุ่งเป้าของประเทศ โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ และ ฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (Cluster and Program Management Office : CPMO) ดำเนินการบริหารแผนงานวิจัย เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในด้านการคมนาคมระบบรางและตรงตามความต้องการของประเทศ พร้อมทั้งส่งมอบผลงานวิจัยสู่หน่วยงานผู้รับประโยชน์ โดยในปีนี้ เป็นการส่งมอบผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารถยนต์รางขนาดเบาวิ่งบนรางรถไฟมิเตอร์เกจหรือถนน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรฏฐ์ สุคนธนกานต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  โดยส่งมอบผลงานให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)”

นายดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เปิดเผยถึงการจัดงานว่า “งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 4 และ RAIL Asia Expo 2018 ปีนี้นับเป็นการเติบโตของงานแสดงสินค้าด้านระบบราง ซึ่งงาน RAIL Asia Expo 2018 จัดโดยบริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่หกแล้ว ในปีนี้ งาน RAIL Asia Expo 2018 มีการผนึกกำลังกับ RISE การประชุมสัมมนาระบบรางภายใต้ การสนับสนุนจากภาครัฐ ร่วมกันจัดงานสินค้าระบบรางระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย และการประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมระบบรางขั้นสูง งานนี้ถือเป็นการพัฒนาระบบรางครั้งสำคัญยิ่ง เนื่องด้วยจะมีหน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้บริการเดินรถ ผู้ผลิตเทคโนโลยีระบบ อุปกรณ์ มาร่วมแสดงผลงานอย่างเต็มรูปแบบไปพร้อมๆ กัน

นายบุญเลิศ ตันติวิญญูพงศ์ หัวหน้าสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย หรือ RISE ได้ดำเนินการจัดงานขึ้นมาแล้ว 3 ครั้ง ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสันแห่งนี้ หลังจากที่ผลจากการจัดงานทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากการที่ประเทศไทยได้สร้างเวทีระบบรางที่มีความครบถ้วนขึ้นทั้ง งานสัมนาวิชาการ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย หน่วยงานวิจัยภาคนโยบายและผู้ให้บริการเดินรถ และนิทรรศการของภาคอุตสาหกรรมระบบรางที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงสถานที่จัดงานที่เลือกจัดสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความสำคัญของระบบขนส่งทางราง”

ด้าน นายเดวิด เอ็ทคิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดเผยว่า งาน The 4th Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE) and RAIL Asia Expo 2018 ในปีนี้เป็นการผนึกงาน RAIL Asia Expo ครั้งที่ 6 และงาน RISE การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 4 สองงานใหญ่ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีรถไฟ และรถไฟใต้ดิน ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะรวบรวมผู้ผลิตเทคโนโลยีด้านรถไฟ รถไฟใต้ดิน ผู้รับเหมา ระบบราง ผู้ให้บริการระบบรถไฟ ระบบไอที การสื่อสาร อาณัติสัญญาณ อุปกรณ์ในสถานี ระบบความปลอดภัย ฯลฯ ผู้ผลิตต่างประเทศชั้นนำทั้งจากยุโรป อเมริกา เอเชีย มาจัดแสดงในงาน โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมงานและตัวแทนจำหน่ายถึง 120 บริษัทจากทั่วโลก มีผู้เกี่ยวข้องผู้ผลิต ผู้ให้บริการเดินรถ ที่ปรึกษา  ผู้รับเหมา นักลงทุน วิศวกร กว่า 1,000 ราย คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานถึง 3,000 คน

งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 4 และ RAIL Asia Expo 2018  (The 4th Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE) and RAIL Asia Expo 2018) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2561 ณ ฮอลล์แสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก http://railasiaexpo.com/ หรือโทร. 0 2711 1767-8 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป