ในโอกาส ครม.สัญจร ที่จังหวัดเพชรบุรี : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด เพื่อชมผลงานการพัฒนาผ้าเบรกไร้ใยหิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจาก สวทช. มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี

โดยมี นายเกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการบริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด พร้อมด้วย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และคณะ ให้การต้อนรับและกล่าวถึงเส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยีและวิจัยของบริษัท คอมแพ็คฯ ที่ทำงานร่วมกับ สวทช. กว่า 15 ปี  รวมถึงเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและทดสอบผ้าเบรก ซึ่งเป็นจุดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ทางออกสำคัญในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมชมบริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ซึ่ง สวทช. โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP (ไอแทป) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำ วทน. มาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าเบรก ทั้งในส่วนของกระบวนการ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และการวิจัยพัฒนาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เอ็มเทค สวทช.

 

ตลอดจนได้พัฒนาให้มีห้องปฏิบัติการวิจัยจนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรุ่น สำหรับใช้ในรถบัสและรถยนต์ ซึ่งการบริหารจัดการนวัตกรรมที่มีระบบจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มาใช้เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเห็นว่าบริษัทฯ มีศักยภาพที่ดีจะส่งเสริมให้ไปทำงานร่วมกันที่ EECi เพื่อพัฒนาและสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นและแข่งขันในตลาดโลกต่อไป”

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “บริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด เป็นบริษัทผู้นำผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกเมืองไทยซึ่งเป็นรายแรกที่ได้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ้าเบรกไร้ใยหิน หรือ NAO (NON Asbestos Organic) ที่ได้ตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทได้พัฒนายกระดับเทคโนโลยีมานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ผ่านการบริการหลากหลายของ สวทช. ได้แก่ โปรแกรม ITAP จำนวน 15 โครงการ โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และการวิจัยพัฒนาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจากนักวิจัยเอ็มเทค

 

ซึ่งช่วงแรกเริ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทขายในตลาดวงแคบ เฉพาะตลาดหลังการขาย (aftermarket) ที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง การเข้าร่วมโปรแกรม ITAP สวทช. ของบริษัท เพื่อพัฒนาผ้าเบรกไร้ใยหิน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนตลาดและสร้างจุดยืนใหม่ให้กับธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาผ้าเบรกไร้ใยหินขณะนั้นตอบโจทย์ทั้งการขยายตลาดต่างประเทศ และแนวโน้มผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม”

ด้าน นายเกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการบริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด กล่าวเสริมว่า “ภายหลังการเข้ารับการสนับสนุนจาก สวทช. มาระยะหนึ่ง บริษัทมีความต้องการพัฒนาผ้าเบรกสำหรับรถหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานแตกต่างกัน จึงตัดสินใจใช้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของ สวทช. เพื่อพัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพและลงทุนซื้อเครื่อง Brake Dynamometer มาทดสอบประสิทธิภาพเบรก รวมถึงได้สร้างศูนย์พัฒนาและทดสอบผ้าเบรกเป็นแห่งแรกในเอเชีย ทำให้การวิจัยพัฒนาของบริษัททำได้รวดเร็วอย่างก้าวกระโดด ผ่านมาตรฐานสากล มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด

โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้งบประมาณสำหรับการทำวิจัยและพัฒนาประมาณ 5% จากรายได้ รวมทั้งบริษัทมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาของบริษัทและใช้บริการ ITAP อย่างต่อเนื่อง ทำให้จากบริษัทที่ขายแค่ในตลาดหลังการขาย สามารถสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษัทชั้นนำโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีศูนย์ทดสอบและทีมวิจัยที่เข้มแข็ง รวมทั้งเครือข่ายศูนย์บริการเปลี่ยนผ้าเบรก จนสามารถยกระดับเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับ 1 (1st Tier) ได้ และส่งออกไปสู่กว่า 30 ประเทศทั่วโลก มียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% และในปี 2559 มียอดขายเกิน 1,000 ล้านบาท”

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป