17 มกราคม 2561 ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานสัมมนาหัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” ภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน เพื่อนำเสนอและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งในด้านการผลิต การค้า การส่งออก และการตรวจรับรองตามมาตรฐานต่างๆ

โดยมี นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑา หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  บรรยายเรื่องการตรวจรับรองระบบมาตรฐานของเอกชนและภาครัฐเพื่ออนาคต และคุณพิทักษ์ สุภนันทการ กรรมการผู้จัดการ บจก.ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) กล่าวถึงขั้นตอนการขอรับรองสองระบบมาตรฐานของเอกชน ทั้งนี้นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส  โปรแกรม ITAP สวทช. ได้แนะนำขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ThaiGAP มีผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยกว่า 80 คน เข้าร่วม

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป