สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักธุรกิจ นักวิชาการ และเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีการเกษตรของอิสราเอลและไทย ในหัวข้อ The ISRAELI-THAI Agriculture Technologies Seminar 2018” วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 2-3 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก) กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังทิศทางการทำเกษตรของโลก ที่กำลังปรับเปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิม สู่การเกษตรสมัยใหม่กล่าวคือ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อลดผลกระทบด้านสภาวะการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร รวมทั้งการปรับตัวเพื่อให้การดำเนินงานภาคการเกษตรในปัจจุบันสอดรับกับความต้องการผลผลิตในปริมาณมากขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการทำการเกษตรแบบยั่งยืนมากขึ้น ภายในงาน ท่านจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากอิสราเอล ในฐานะประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรของโลก และการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายไทย ที่จะบรรยายถึงความพร้อมและการเตรียมรับมือของประเทศไทยต่อการทำการเกษตรสมัยใหม่ ความเข้าใจด้านการเกษตรจากมุมมองของรัฐบาลไทย ตลอดจนเทคโนโลยีการเกษตรของอิสราเอล และการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย

การสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษตลอดงาน เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 100 ท่านเท่านั้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.123formbuilder.com/form-3339620/My-Form หรือตาม QR code ด้านล่าง ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว

สอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ โทร. 0 2204 9241-3 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป