18 ธันวาคม 2560 : ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางเยี่ยมชมผลงานของการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของผู้ประกอบการ จากกลไก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี ของบริษัท  เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิตผักผลไม้อบแห้ง ซึ่ง ไอแทป สวทช. ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมศึกษากระบวนการผลิตและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสใหม่ๆให้กับบริษัท อาทิเช่น

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Veggie Energy & Nutrition Bar โดย ผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จากการใช้ผักอบแห้งชนิดผงเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อเป็นแหล่งของพลังงาน ที่มีใยอาหารสูงและเสริมคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆ และสามารถบริโภคได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพและผู้ที่ไม่ชอบทานผัก
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Fruit Veggie Gummy Vit.C Plus โดย ผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น Gummy จากพืชผักอบแห้งชนิดผง ผสมวิตามินซีจากน้ำผลไม้ มีความสะดวกในการบริโภค และ เป็นแหล่งของวิตามินซี
3. การจัดทำระบบมาตรฐานการผลิต GMP และ HACCP โดย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้มีระบบการควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพและความปลอดภัย ตามหลักมาตรฐานสากล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและขยายโอกาสและช่องทางการตลาดได้เพิ่มขึ้น
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปให้พลังงานตำ่ที่อุดมด้วยสารสำคัญจากผักสามสีอบแห้ง โดย นักวิจัยจากนาโนเทค สวทช. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบจากผักอบแห้งสามสี ได้แก่  สีม่วง จากบีทรูทหรือกะหล่ำม่วง ที่ประกอบไปด้วยสารสำคัญ ได้แก่ folate, manganese, betaine , สีแดง จากมะเขือเทศเชอร์รี่ แครอท หรือฟักทอง ที่จะมี beta-carotene และ lycopene ในปริมาณสูง , สีเขียว จาก ผักโขมและเซเลอรี่ ซึ่งมีสารสำคัญที่มีส่วนช่วยเป็นสารป้องกันการเกิดมะเร็ง เรียกว่า epoxyxanthophyll  โดยผลิตภัณฑ์นี้จะให้พลังงานในช่วง 100-150 กิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป