ในเทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week 2017 : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และวิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Furniture City จัดแสดงผลงานวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ ในงาน Chiang Mai Design Week 2017

ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านวัดเชียงมั่น-วัดล่ามช้าง และย่าน TCDC เชียงใหม่ โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะ เยี่ยมชมผลงาน และได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

 

ทั้งนี้  สวทช. โดยโปรแกรม ITAP ให้การสนับสนุนงบวิจัยเตาอบไม้สักคุณภาพสูง ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ นำไม้สักที่ผ่านการอบลดความชื้นไม้ ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบในโรงงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณภาพสูง


MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป