8 ธันวาคม 2560 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สวทช. ร่วมพิธีเปิดสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร้อมด้วย ฯพณฯ หลู่ว เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ดร. จาง เจี๋ย รองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมงาน

สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ) เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโอกาสนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกับ สวทช. รวมทั้ง องค์กรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน


ทั้งนี้ สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ) ยังถือเป็นหน่วยงานต่างประเทศแห่งแรกที่ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนได้รวบรวมทรัพยากรวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศเข้าไว้ด้วยกัน โดยกำหนดยุทธศาสตร์จุดแรกเริ่มต้นที่ประเทศไทย และถือเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของอาเซียน มีบทบาทในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งประสานงานให้กับบริษัท ในสังกัดและกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนอย่างใกล้ชิด

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป