ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก หาดใหญ่ จ.สงขลา : เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “R&D Optimization for Commercialization” ภายใต้โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)

แก่นักวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ประกอบการภาคเอกชน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด และบริษัท เพอร์เฟค รีเสิร์ช โซลูชั่น จำกัด กว่า 30 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 กลุ่มผลงานวิจัย เพื่อค้นหาแนวคิดใหม่ในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยให้เกิดศักยภาพและสร้างผลกระทบสูงสุด รวมถึงหลักการออกแบบรูปลักษณ์สินค้าให้น่าสนใจตรงความต้องการกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

 

ภายในงาน พบกับการให้ความรู้ในหัวข้อการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ การทำความรู้จักกับขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเรียนรู้พันธุนวัตกรรม (Innovation DNA) ที่ได้คัดเลือกให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ Innovation DNA ชนิดที่ 1-3 ที่เหมาะสมกับการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงทดลองใช้งาน DNA ชนิดต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ และคุณสุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จาก โบล์ด กรุ๊ป ไทยแลนด์ และเรียนรู้ถึงหลักการออกแบบรูปลักษณ์สินค้า (Styling design for business) เพื่อให้น่าสนใจตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ เพื่อเป็นโอกาสทางธุรกิจแก่เอกชนมากขึ้น โดย คุณนิพิฐพนธ์ ภูริชบุญทรัพย์ นักออกแบบ จาก Millennium Ducks Design Store

คุณสุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก โบล์ด กรุ๊ป ไทยแลนด์ หนึ่งในวิทยากรหลัก เปิดเผยว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทางทีมวิทยากรโดย โบล์ด กรุ๊ป ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกในการให้คำปรึกษาการคิดและช่วยสร้างไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ได้ใช้เครื่องมือ Systematic Inventive Thinking (SIT) ซึ่งเป็นหลักการทางวิชาการที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2003 ที่หากเรามองดูผลิตภัณฑ์และบริการของโลกแล้วทั้ง 100% สามารถจัดกลุ่มออกได้เป็น 5 แนวทาง (ประกอบด้วย Subtraction / Multiplication / Task Unification / Attribute Dependency และ Division ข้อมูลเพิ่มเติม www.bold.group) เรียกว่าเป็น DNA ของนวัตกรรม ฉะนั้น หากเราคิดย้อนกลับ (reverse) ทั้ง 5 กระบวนการ น่าจะทำให้เราได้อะไรที่ใกล้เคียงกับการได้นวัตกรรมด้วยเช่นกัน แต่ด้วยระยะเวลาอบรมที่จำกัด จะได้ใช้ประมาณ 2-3 DNA โดยแต่ละ DNA เมื่อสอนให้รู้จักเครื่องมือแล้ว จะเริ่มทดลองใช้ทันที โดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมอบรม คือ นักวิจัยและทีมงาน 3-5 คน ประกอบด้วยนักวิจัย ที่มีหน้าที่วิจัยเป็นหลัก และผู้ประกอบการ ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มนำผลที่ได้ไปใช้งานจริงและในทันที ซึ่งทั้งนักวิจัยและผู้ประกอบการมีความรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว และได้ทำงานด้วยโครงการผลงานวิจัยของตัวเอง ฉะนั้น ภายหลังการอบรม ผู้อบรมจึงสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสินค้า บริการ หรือกระบวนการให้ดียิ่งๆ ขึ้นได้”

 

“สิ่งสำคัญในการอบรม คือ ได้ปรับทัศนคติเกี่ยวกับ Innovation ให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการก่อน อะไรที่เรียกว่า นวัตกรรม ซึ่งจริงๆ แล้ว นวัตกรรมอาจไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับสูงก็ได้ แต่นวัตกรรมคืออะไรที่ใหม่ และสามารถแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้ รวมทั้งได้ให้มุมมองวิธีการคิดเพื่อให้ได้ไอเดียแปลกๆ ใหม่ๆ ได้รู้และทดลองใช้เครื่องมือ SIT ที่เป็นเรื่อง DNA นวัตกรรมด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีแผนที่จะดำเนินการจัดตามภูมิภาคอื่นๆ ต่อไปเพื่อเข้าไปช่วยสนับสนุนนักวิจัยและผู้ประกอบการในการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัย เพื่อโอกาสทางธุรกิจสูงสุด” คุณสุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ กล่าวสรุป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป