22 กันยายน 2560 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมนำเสนอพร้อมประกาศรางวัลผลงานวิจัยที่น่าลงทุนประจำปี 2560 หรือ “นาสด้า อินเวสเตอร์เดย์ (NSTDA Investors’ Day 2017)” ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2017 ที่ สวทช. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม (INNO-FUSION : Power Up Business with STI) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดนวัตกรรมให้กับนักลงทุนเป้าหมายและผู้ประกอบการไทย ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) พัฒนากระบวนการผลิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Tech Expo 2017 ที่กระทรวงวิทย์ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2560 ที่ไบเทค บางนา

สำหรับกิจกรรม NSTDA Investors’ Day เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting Technology for Investment) และผลงานวิจัยที่นำเสนอดีที่สุดประจำปี 2560 จากจำนวน 14 ผลงานวิจัยที่นำเสนอทั้งจากผลงานของ สวทช. และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร ปรากฎว่า ผลงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า (Fish X-Change) โดย รศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ สวทช. ได้รับโล่รางวัล และ Sumsung Galaxy Tab

ขณะที่ผลงานวิจัยที่นำเสนอดีที่สุด ได้แก่ ชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสำหรับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ และพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ELISA Kit) โดย รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้รับโล่รางวัล

งาน Thailand Tech Show 2017 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2560 ณ ฮอล์ 106 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดงาน Inno-Fusion: Power up business with STI (อินโนฟิวชั่น: เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม) ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา  09.00 - 19.00 น. ของทุกวันจัดงาน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.nstda.or.th/thailandtechshow

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป