20 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดงาน Thailand Tech Show 2017 แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม (INNO-FUSION : Power Up Business with STI)” ภายใต้งาน Thai Tech Expo เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดเชิงพาณิชย์ของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ มากกว่า 350 ผลงาน โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. และ คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มการแพทย์ กลุ่มเกษตร/ประมง กลุ่มเครื่องมือ/เครื่องจักร กลุ่มเวชสำอาง/เวชภัณฑ์ กลุ่มสื่อการเรียน กลุ่มอาหาร/เครื่องดื่ม และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผลงานเด่นที่พร้อมสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและจับคู่ธุรกิจ ผลงานที่ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย และสตาร์ทอัพ เพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สำหรับงาน Thailand Tech Show 2017 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2560 ณ ฮอล์ 106 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดงาน Inno-Fusion: Power up business with STI (อินโนฟิวชั่น: เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม) ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา  09.00 - 19.00 น. ของทุกวันจัดงาน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.nstda.or.th/thailandtechshow

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป