สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน NSTDA Investors' Day 2017 ภายในงาน Thailand Tech Show 2017 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ไฮไลต์ของงาน

- การบรรยายพิเศษ "10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ"
- การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Investment Pitching Session) และร่วมโหวตผลงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด
- การเสวนาพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
   - "Power Up Business with STI" >>สร้างพลังธุรกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมุมมองผู้บริหารองค์การด้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศไทย
   - "ธุรกิจเทคโนโลยี ทำแล้วดี มีรัฐหนุน" >> สร้างความเชื่อมั่นและคงความได้เปรียบให้กับภาคเอกชนด้วยกลไกสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีจากภาครัฐ
   - "บัญชีนวัตกรรมไทย รัฐมั่นใจ ซื้อขายได้จริง" >> สร้างความมั่นใจในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย ผ่านมุมมองของภาครัฐและภาคเอกชน
- การเจราจาธุรกิจแบบ One-on-One Matching

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: www.nstda.or.th/investorsday
โทรศัพท์ 0 2564 8000


ขออภัยหากอีเมลฉบับนี้รบกวนเวลาของท่าน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป