สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ Thailand Tech Show 2017 “อินโนฟิวชั่น: เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม” (INNO–FUSION:  Power Up Business with STI)  ที่รวบรวมงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรมาให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจที่พร้อมนำไปลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 200 ผลงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย พบกันวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ฮอลล์ 106 ไบเทค บางนา 

Hilight ของงาน 

 • การแสดงผลงานจาก สวทช. และพันธมิตรจากทั่วประเทศกว่า 200 ผลงานจาก 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ การแพทย์ เกษตร ประมง เครื่องมือ/เครื่องจักร เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ สื่อการเรียน อาหาร/เครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์

 • การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Investment Pitching Session) และร่วมโหวตผลงานวิจัยที่น่าลงทุน

 • การบรรยายพิเศษ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ”

 • การเสวนาทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  • “Power Up Business with STI” - สร้างพลังธุรกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมุมมองผู้บริหารองค์กรด้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศไทย

  • “ธุรกิจเทคโนโลยี ทำแล้วดี มีรัฐหนุน” – สร้างความเชื่อมั่นและคงความได้เปรียบให้กับภาคเอกชนด้วยกลไกสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีจากภาครัฐ

  • “บัญชีนวัตกรรมไทย รัฐมั่นใจ ซื้อขายได้จริง” – สร้างความมั่นใจในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย ผ่านมุมมองของภาครัฐและภาคเอกชน

 • การเจรจาธุรกิจแบบ One-on-One Matching และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่าย

 • พบกับ Startup ที่ประสบความสำเร็จจากการบ่มเพาะและการรับรองจาก สวทช.

 • การจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการ/นักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรือให้บริการ

ลงทะเบียนฟังการสัมมนาที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow/

โทร. 0-2564-8000

ติดตามข่าวสารกิจกรรม สวทช. ได้ที่
Facebook : NSTDATHAILAND  
LINE : @NSTDA

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป