โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหาร วิศวกร และผู้สนใจ เข้าอบรมในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระบบลม และการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสมัยใหม่ เพื่อการใช้งานในระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

โดยมีค่าลงทะเบียน 300 บาท/ท่าน พิเศษสุด!ลงทะเบียน 2 ท่านในราคา 500 บาท (หมดเขตลงทะเบียน 2 ตุลาคม 2560) สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิตา โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 มือถือ 063 9156656 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สามารถโหลดไฟล์ได้ตามลิงค์นี้ http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20170907-eco-auto-system.pdf

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป