โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ขยายเวลารับสมัครการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ “Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2” หัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน” ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยมีรางวัลใหญ่เป็นทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area ที่สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยรางวัลอื่นๆ อีกรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกติกาการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.bangkokmakerfaire.com/ymc2 หรือเพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป