23 สิงหาคม 2560 ที่ Hall 3 ศูนย์อิมแพ็คเมืองทองธานี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เข้าเยี่ยมชมบูธผลงานหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ บูธผลงานของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. พร้อมด้วยทีมนักวิจัย และพนักงาน สวทช. ให้การต้อนรับ นอกจากนั้นแล้ว นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ช่อง Most Channel ถึงผลงานที่ สวทช. นำมาจัดแสดงในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์ฯ ปีนี้ สวทช. มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายด้านให้กับเยาวชน โดยนำกิจกรรมที่เน้นให้เยาวชนผู้เข้าชมงานได้ทดลองปฏิบัติจริง

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สอบถามผลงานนิทรรศการ “CERN: งานวิจัยระดับโลก” โดย “เซิร์น” เป็นองค์กรวิจัยระดับโลกอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ภายในงาน สวทช. ได้นำแบบจำลองเครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เรียกว่า เครื่องเร่งอนุภาค LHC (Large Hadron Collider) ที่ใช้จำลองเหตุการณ์บิ๊กแบง (Big Bang) อันเป็นจุดกำเนิดของจักรวาลมาให้ชม และยังนำเสนอรายละเอียดโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยกับหน่วยงานระดับโลกในการวิจัยพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ซึ่งมีการส่งเยาวชนไทยไปเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้นแล้วรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมห้องกิจกรรม Cheese café เนยแข็งหรือชีส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโปรตีนในน้ำนม โดยโปรตีนเคซีนในน้ำนมสามารถแยกออกจากน้ำนมได้ด้วยการตกตะกอนซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของการผลิตเนยแข็ง (cheese) เมื่อแยกเอาตะกอนเคซีนออกแล้ว ส่วนที่เหลือของน้ำนมเรียกว่า เวย์ (whey) รวมทั้งยังได้ชมห้องกิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่จัดแสดงเครื่องมือและกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากนักวิจัยโดยตรง และย้ายพืชลงกระถางเพาะชำให้น้องๆ นำกลับไปปลูกต่อที่บ้านหรือโรงเรียนได้อีกด้วย
ในโอกาสนี้ ศูนย์หนังสือ สวทช. ได้มอบชุดการเรียนรู้บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง Kid-Bright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ learn and play และ The Xvolution เรียนรู้วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตผ่านบรรพชีวินไทย ไปกับเกมเศรษฐีไดโนเสาร์ไทย เป็นต้น

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป